Tre Statuer til Europa

 

Deklaration deponeret hos Präfekturet, Formaal , Opnaaet stötte og tilkendegivelser

 

Foreningen

 

2115 Deklaration deponeret i Präfekturet i Var

 

Tre Statuer til Europa

 

Formål:

 

at rejse tre monumentale, figurative statuer i Strasbourg, som er den første historiske hovedstad i Europa. Statuerne skal symbolisere devisen « Frihed, Lighed og Broderskab » , begreber, som næsten er blevet universelle. Faktisk er første artikel i Menneskerettighedsdeklarationen fra 1948 formuleret således :Alle mennesker er født frie og lige i værdighed og rettigheder. De er udstyret med fornuft og samvittighed, og de bør handle mod hverandre i en broderskabets ånd.

Fremstillingen skal associere devisen « Frihed, Lighed og Broderskab » og give tætte associationer til maleren Andrei Roublevs berømte ikon « Abrahams Gæstfrihed » eller « Abrahams venskab med den fremmede » eller « De tre Engle » ogsaa kaldet « Treenighedens Ikon »

De tre statuer, som skal skabes, bør være i stor målestok (dimension), for at manifestere et stærkt og betydningsfuldt symbol for alle europæere.

 

at skabe en æres- og sponsoreringskomité med personligheder fra kunstens, kulturens, politikkens, retsvæsenets, religionens, den verdslige, den økonomiske verden samt fagforenings-medie- og foreningsverdenen; personer, som billiger foreningens handlinger, støtter den i at dens mål og offentligt manifesterer deres engagement og støtte

 

at skabe i fuld offentlighed en del af det økonomiske grundlag, som vil være nødvendig for virkeliggørelsen af de tre statuer: Frihedens Engel, Lighedens Engel og Broderskabets Engel, disse tre engle, som er bestemt til at blive skænket til byen Strasbourg og til Europa ( dvs. denne mægtige samling af civilisationer, som i dag forener alle medlemslandene fra EU og Europarådet.

 

Foreningens adresse er : c/o Mme Régine Duthion,1 rue Paulin Guérin, 83.000 Toulon

homepage: http://www.philosophie-j-atlan.net

e-mail: jaatlan@wanadoo.fr

 

Mål

Foreningen

Tre statuer til Europa

Mål og aktiviteter

 

Vor forenings formål er at rejse tre monumentale, figurative statuer i Strasbourg, som er den første historiske hovedstad i Europa. Statuerne skal symbolisere devisen « Frihed, Lighed og Broderskab », begreber,som næsten er blevet universelle. Faktisk er første artikel i Menneskerettighedsdeklarationen fra 1948 formuleret således :Alle mennesker er født frie og lige i værdighed og rettigheder. De er udstyret med fornuft og samvittighed, og de bør handle mod hverandre i en broderskabets ånd.

Fremstillingen skal associere devisen « Frihed, Lighed og Broderskab » og give tætte associationer til maleren Andrei Roublevs berømte ikon « Abrahams Gæstfrihed » eller « Abrahams venskab med den fremmede » eller « De tre Engle » også kaldet « Treenighedens Ikon », den titel ikonet måske er bedst kendt under. Det originale maleri, som er meget berømt kan i dag beundres paa Ikonmuseet i Sct Petersborg.

De tre statuer, som skal rejses i Strasbourg bør väre af samme størrelse som Frihedsgudinden i New York, for at være et stærkt og beydningsfuldt idenditetssymbol for alle franskmænd og for alle europæere. Statuerne skal symbolisere Frihedsenglen, Lighedsenglen og Broderskabsenglen. De er bestemt for Strasbourg og skal skænkes byen.

 

Vores aktivteter bestaar i at gøre vores projekt kendt, f.eks. gennem konferencer. Vi vil ligeledes danne en æres- og sponsoreringskomité med personligheder fra kunstens, kulturens, politikkens, retsvæsenets, religionens, den verdslige, den økonomiske verden samt fagforenings-medie- og foreningsverdenen; personer, som billiger foreningens handlinger, støtter det i at nå dens mål og offentligt manifesterer deres engagement og støtte.

Vi påtager os i fuld offentlighed at samle de nødvendige fonds, idet vi vil ansøge om en indsats fra "Le Grand Mécenat culturel", fra virksomheder og fra fonde.

Vedtægterne er deponeret hos Préfecture du Var d.12. Juli 2004, og det er blevet offentliggjort i Journal Officiel d. 31. juli 2004.

Foreningens adresse er : c/o Mme Régine Duthion,1 rue Paulin Guérin, 83.000 Toulon

homepage: http://www.philosophie-j-atlan.net

e-mail: jaatlan@wanadoo.fr

 

http://www.3statues.eu